Reina van Mourik Holbol


Reina van Mourik zoekt als vormgever het grensvlak op tussen kunst en object. Kunst en object, die als twee afzonderlijke dingen beschouwd kunnen worden, vormen juist waar ze samenkomen een bijzonder kostbaar koppel; het sieraad. Lees meer...